BARON DE DONZAC VIN ROUGE 2014
Tháng Sáu 23, 2016
BARON DE PERISSAC BLANC 2014
Tháng Sáu 24, 2016

BARON DE PERISSAC VIN ROUGE 2014

BARON DE PERISSAC VIN ROUGE 2014

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: 100% Blend

Nồng độ: 12%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *