Chính sách bảo mật

Tại trang website của Queen Wines ghi nhận lại những thông tin liên lạc của khách hàng bao gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, email.

Công ty lưu trữ quản lý, sử dụng những thông tin liên lạc luôn tuân thủ theo Quy tắc Bảo mật như sau:

– Website tiến hành thu thập thông tin từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch, hợp pháp.

– Thông tin của khách hàng bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty,… được chúng tôi thu thập thông qua mối quan hệ, trò chuyện với chính khách hàng, khi khách hàng điền thông tin liên hệ.

– Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và mục đích kinh doanh nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

– Công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào website, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang website và hơn nữa là nâng cao trải nghiệm của quý khách hàng.

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN:
 • Cung cấp sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng và quản lý.
 • Sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
 1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website queenwines.vn sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Người Tiêu Dùng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Queen Wines.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Queen Wines.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

 1. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website https://queenwines.vn
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

 1. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Queens

Địa chỉ: 9-11 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM

Điện thoại: 0909 04 00 33

Email: info@queenwines.vn

 1. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 

 • Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website https://queenwines.vn

và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

 • Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.
 • Khi tiếp nhận những phản hồi này, Queen Wines sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

 1. a) Qua email: info@queenwines.vn
 2. b) Qua điện thoại: 0909 04 00 33
 1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
 • Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website https://queenwines.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website https://queenwines.vn .
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại công ty Queens.

 1. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
 • Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email info@queenwines.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0909 04 00 33 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị.
 • Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 

Xác nhận Website đồ uống có cồn