Veta Carmenere 2013
Tháng Sáu 23, 2016
CHEVALIER DE PIERRE BLANC SEC 2014
Tháng Sáu 23, 2016

EL TORERO-CABERNET SAUVIGNON 2014

EL TORERO-CABERNET SAUVIGNON 2014

Xuất xứ: Chi Lê

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Nồng độ: 13,5%

Xác nhận Website đồ uống có cồn