BARON DE DONZAC VIN BLANC 2014
June 23, 2016
BARON DE PERISSAC VIN ROUGE 2014
June 24, 2016

BARON DE DONZAC VIN ROUGE 2014

BARON DE DONZAC VIN ROUGE 2014

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: 100% Blend

Nồng độ: 12%

Xác nhận Website đồ uống có cồn